Art space отчет №2

Art space отчет №2

Продолжение отчета с фестиваля Art Space.